Szanowni Instruktorzy, wykładowcy właściciele ośrodków szkolenia kierowców!

Firma „Liwona” sp. z o.o. mając na względzie przyświecającą nam od zawsze ideę wspierania Was w codziennej pracy i wspomagania waszych decyzji biznesowych, bazując na doświadczeniu pozyskanym w trakcie kontaktów z wami, oraz wiedzy zatrudnianych przez nas specjalistów postanowiła zaprosić Was do bezpośrednich spotkań i wymiany doświadczeń podczas realizowanych regularnie szkoleń otwartych.

Szkolenia te będą obejmowały bieżące informacje na temat rynku szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkolenia kierowców zawodowych. Będą także odpowiadały na bieżące zapotrzebowanie rynku w zakresie interpretacji nowych przepisów, stosowania dotychczasowych. Naszym celem jest, abyście biorąc udział w naszych szkoleniach nie tylko znali podstawowe przepisy związane z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami, ale przede wszystkim, abyście potrafili świadomie i odpowiedzialnie prowadzić swoją działalność gospodarczą.

Nasze szkolenia powadzone są w kooperacji z branżowym Stowarzyszeniem Polski Związek Szkoleniowy, które zrzesza najlepsze podmioty w branży szkoleniowej i gwarantuje, że prezentowane na szkoleniach treści są zawsze najbardziej aktualne i najwyższej jakości merytorycznej. W naszych szkoleniach wspierają nas także fachowcy platformy eprawko.eu

Mając na względzie powyższe już pod koniec tego roku zapraszamy na następujące szkolenia:

Efekt szkolenia:

Każdy kto weźmie udział w szkoleniu:
1. Będzie potrafił zidentyfikować i wskazać, podstawowe akty prawne związane z prowadzeniem regulowanej działalności gospodarczej w formie ośrodka szkolenia,
2. Będzie potrafił przywołać przepisy regulujące zasady prowadzenia kontroli w podmiotach gospodarczych,
3. Będzie potrafił zastosować przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych oraz praw i obowiązków osób kontrolujących w praktyce,
4. Będzie potrafił bezbłędnie wypełniać dokumenty szkoleniowe oraz będzie potrafił wychwycić i poprawić błędy w dotychczasowej dokumentacji.
5. Będzie znał i stosował nowe zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.


Miejsce Szkolenia:

Warszawa
Centrum Konferencyjne MCC Mazurkas
ul. Poznańska 177
05-850 Ożarów Mazowiecki

Poznań
Hotel ForZa
ul. Dworska 1
61 – 619 Poznań

Terminy szkolenia:

Poznań – 23.11.2023 r. w godzinach 09.00-15.00
Warszawa – 24.11.2023 r. w godzinach 10.00-16.00

Szkolenie będzie prowadzone przez:

Tomasz Piętka – Ekspert w dziedzinie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i szkolenia kierowców były naczelnik Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, wieloletni pracownik tego Ministerstwa, odpowiedzialny za zagadnienia wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych. Autor i współautor między innymi przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Brał czynny udział w pracach Komitetu ds. Praw Jazdy Komisji Europejskiej w randze eksperta krajowego.
Wieloletni wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników administracji samorządowej w zakresie przepisów związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Posiadający praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów jako wieloletni pracownik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Paweł Bladowski – Specjalista w zakresie szkolenia kierowców zawodowych, doświadczony edukator i realizator szkoleń z zakresu mocowania ładunków. Współautor platformy szkoleń e-learningowych dla kierowców zawodowych oraz programów szkolenia w tym zakresie, specjalista z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, budowania marki i podnoszenia i utrzymania jakości prowadzonych szkoleń i świadczonych usług.

Paweł Kruk – Specjalista w zakresie szkolenia kierowców zawodowych oraz w zakresie mocowania ładunków. Współautor platformy szkoleń e-learningowych dla kierowców zawodowych oraz programów szkolenia w tym zakresie. specjalista z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, budowania marki i podnoszenia i utrzymania jakości prowadzonych szkoleń i świadczonych usług.

Opłaty:

Dla wszystkich członków Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy nasze szkolenia są organizowane nieodpłatnie w ramach składek członkowskich.
Dla tych, którzy nie są jeszcze naszymi członkami cena szkolenia to 290 zł od osoby. W cenę wliczony jest bufet kawowy oraz parking.
Szczegóły w regulaminie szkoleń otwartych.


Ważne:

Jeżeli chciałbyś wziąć udział w tym szkoleniu i kolejnych przez nas organizowanych nieodpłatnie zapisz się do Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy.
Dla wszystkich, którzy przed terminem szkolenia złożą deklarację członkowską, wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą składkę członkowską szkolenie będzie przeprowadzone nieodpłatnie.
Jeżeli jesteś zainteresowany wypełnij deklarację i prześlij ją na adres biuro@pzs.info


Zapisy:

Prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres:  zapisy@liwona.pl


Do pobrania: