Klauzula informacyjna w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w serwisie

 

www.liwona.nazwa.pl/shop

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informuję, że w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.osk.liwona.pl administratorem Państwa danych osobowych jest Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa. W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez Liwona Sp. z o. o. Państwa danych osobowych:

  

1. kontakt z nami możliwy jest także telefonicznie pod numerem 22 867 88 66 lub drogą elektroniczną na adres liwona@liwona.pl;

 

2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Państwem;

 

3. podane przez Państwo dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest właściwa obsługa klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora;

 

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wpłynięcia zapytania;

 

5. jako Podmioty danych mają Państwo prawo do:

 

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane);

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe);

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne);

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f) żądania usunięcia danych osobowych;

 

6. z praw, o których mowa w pkt 5, można skorzystać wysyłając maila na adres: liwona@liwona.pl;

 

7. w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8. w oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.